Walne Zebranie Członków

ZAWIADOMIENIE 
o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Dobry Dom”.

W oparciu o § 14 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Dobry Dom'', Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Dobry Dom''.

Termin: 14 czerwiec 2018 r. (czwartek)
I termin: godz.16:00 – w przypadku braku kworum (tzn. brak obecności, co najmniej 50% liczby członków) Zebranie odbędzie się w terminie II
II termin: godz. 16:30
Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowe w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza 3A
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu. 
 2. Powołanie Przewodniczącego oraz Protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania i podejmowania uchwał (uchwała nr 1).
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała nr 2).
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 3).
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2017.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawie:
 11. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego (uchwała nr 4).
 12. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego (uchwała nr 5).
 13. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 6).
 14. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia (uchwała nr 7).
 15. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
 16. Zamknięcie zebrania.
Wnioski i postulaty dotyczące Walnego Zebrania Członków należy przesyłać korespondencję na adres poczty elektronicznej: biuro@dobrydom.org 

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

                                                                                  Prezes Stowarzyszenia „Dobry Dom''

 
Opublikowano w Aktualności | Skomentuj

Radosnych Świąt Wielkanocnych


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia „Termomodernizacja budynku warsztatów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych i modernizacją oświetlenia”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Termomodernizacja budynku warsztatów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy Zakładzie Aktywności zawodowej w Nowej Sarzynie wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych i modernizacją oświetlenia”

 

WYJASNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego – Zmiana treści – Przedłużenie terminu składania ofert

 

Pytania i odpowiedzi związane z prowadzonym postepowaniem.

 


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% swojego podatku Stowarzyszeniu DOBRY DOM

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% swojego podatku Stowarzyszeniu DOBRY DOM
uruchomonline


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane