18 lat „Bezpiecznych wakacji”

Już od 18 lat Stowarzyszenie „Dobry Dom” prowadzi kampanię profilaktyczno – edukacyjną pn. „Bezpieczne Wakacje”.
Kampania to przedwakacyjne spotkania z uczniami szkół średnich, którego celem jest uświadomienie młodzieży jakie zagrożenie i skutki niosą za sobą ryzykowne skoki do wody oraz nieodpowiedzialne zachowanie się na drogach i ulicach.
Tegoroczną kampanię rozpoczęliśmy w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.Kontynuując kampanię profilaktyczno – edukacyjnej pn. „Bezpieczne Wakacje” spotkaliśmy się z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie.

Tegoroczną kampanię poświęconą uświadomieniu młodzieży jakie zagrożenie i skutki niosą za sobą nierozważne i ryzykowne skoki do wody oraz nieodpowiedzialne zachowanie się na drogach i ulicach szczególnie w czasie wakacji, zakończyliśmy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leżajsku.
Mamy nadzieję, że tegoroczne wakacje będą dla wszystkich bezpieczne i wyjątkowe.

Dziękujemy za możliwość spotkania.


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zaprasza do składania ofert na realizację Poradnictwa Zawodowego dla uczestników Projektu pn.: „Trening czyni mistrza”, zamieszkałych w Mieszkaniach treningowych w Nowej Sarzynie i Woli Zarczyckiej.


 

Opublikowano w Przetargi | Komentowanie zostało zablokowane

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Walne Zebranie Członków

ZAWIADOMIENIE 
o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Dobry Dom”.

W oparciu o § 14 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Dobry Dom'', Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Dobry Dom''.

Termin: 14 czerwiec 2018 r. (czwartek)
I termin: godz.16:00 – w przypadku braku kworum (tzn. brak obecności, co najmniej 50% liczby członków) Zebranie odbędzie się w terminie II
II termin: godz. 16:30
Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowe w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza 3A
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu. 
 2. Powołanie Przewodniczącego oraz Protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania i podejmowania uchwał (uchwała nr 1).
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała nr 2).
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 3).
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2017.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawie:
 11. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego (uchwała nr 4).
 12. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego (uchwała nr 5).
 13. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 6).
 14. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia (uchwała nr 7).
 15. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
 16. Zamknięcie zebrania.
Wnioski i postulaty dotyczące Walnego Zebrania Członków należy przesyłać korespondencję na adres poczty elektronicznej: biuro@dobrydom.org 

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

                                                                                  Prezes Stowarzyszenia „Dobry Dom''

 
Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Radosnych Świąt Wielkanocnych


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane