Ostatnio w aktualnościach:

Certyfikat „Zakup Prospołeczny”

Podczas wczorajszego II Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie wręczone zostały statuetki Podkarpackich Liderów Ekonomii Społecznej. Uhonorowane zostały stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, samorządy i animatorzy. Chodziło o zauważenie i docenienie ludzi, którzy działają na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Podczas Forum wręczono także Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”. Znak ten, trafił m.in. do prowadzonego przez Stowarzyszenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie i zapraszamy do robienia zakupów w naszych placówkach.

   

O znaku „Zakup Prospołeczny”

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Celem znaku „Zakup Prospołeczny” jest danie klientom szansy kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań – takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową.


 

Zapytanie ofertowe

W ramach dotacji na utworzenie miejsc pracy projektu
„NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Stowarzyszenie „Dobry Dom” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac adaptacyjnych
w pomieszczeniach budynku Dworca PKP w Leżajsku

Zapytanie ofertowe

ZOBACZ POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI