Artykuły opublikowane w marzec 2018

Radosnych Świąt Wielkanocnych

 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia „Termomodernizacja budynku warsztatów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych i modernizacją oświetlenia” Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie „Dobry Dom” od marca do grudnia 2018 będzie realizować projekt w ramach programu Ministra, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „ Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” pt. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018   Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone […]

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane