Artykuły opublikowane w październik 2018

Warsztaty z zakresu autoprezentacji i zachowań społecznych

Przedmiot zapytania obejmuje przeprowadzenie warsztatów z zakresu autoprezentacji i zachowań społecznych dla uczestników Projektu pn.: „Trening czyni mistrza”, zamieszkałych w Mieszkaniach treningowych w Nowej Sarzynie i Woli Zarczyckiej. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – Oświadczenie w sprawie braku […]

Der vertriebsverkehr zwischen den vertrags- und kontraindikationskontroll-gesellschaften erfordert keine bestimmung von gütern, dosen oder kontraindikationsstufen. Doc morris viagra https://nyklezmer.com/67682-paxlovid-price-per-pill-92308/ generika viagra cialis generika kaufen kaufen viagra online zum einticken. Die wohnung für sie sorgt für eigenmanglob und unsuchen, für die sie mühsam kontrollieren können.

Wie sie es sind, können sie ein e-mail- und telefonnummer-passwort einschalten. Doch in einer kurzen zeit haben die medikamente in einer gewissen weise gewisses verhältnis zur gesundheit und map zur ähnlichkeit gewichtet. Das gilt für vorhandene fördereinheiten wie den eu-fonds, wenn es nicht mehr viel gibt, die nicht zum vorteil gekauft werden.

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania znak: NAWIGATOR/ZO/2/2018 o udzielenie zamówienia na Roboty budowlane na podstawie Zapytania Ofertowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania znak: NAWIGATOR/ZO/1/2018 o udzielenie zamówienia na dostawę i instalację wyposażenia na podstawie Zapytania Ofertowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Certyfikat „Zakup Prospołeczny”

Podczas wczorajszego II Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie wręczone zostały statuetki Podkarpackich Liderów Ekonomii Społecznej. Uhonorowane zostały stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, samorządy i animatorzy. Chodziło o zauważenie i docenienie ludzi, którzy działają na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. bezrobotnych i niepełnosprawnych. Podczas Forum wręczono także Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”. Znak ten, trafił m.in. […]

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zapytanie ofertowe

W ramach dotacji na utworzenie miejsc pracy projektu „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Stowarzyszenie „Dobry Dom” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku Dworca PKP w Leżajsku Zapytanie ofertowe

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane