Artykuły opublikowane w wrzesień 2020

Stowarzyszanie „Dobry Dom” Beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

  Stowarzyszanie „Dobry Dom” Beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Stowarzyszanie „Dobry Dom” podpisało umowę nr POPW.01.05.00-18-0192/20-00 z dnia 17.09.2020 r. o dofinansowanie projektu „Środki obrotowe dla Stowarzyszenia DOBRY DOM” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. […]

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane