Artykuły Użytkownika: Marek Piechuta

Zaproszenie do składania ofert – Rynek ze smakiem

Stowarzyszenia „Dobry Dom” zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie niezbędnego do stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej przez Stowarzyszenie „Dobry Dom” realizowanej w ramach projektu nr RPPK.08.01.00-18-0023/21 „Rynek ze smakiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe Załączniki […]

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zaproszenie do składania ofert – Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu”

Stowarzyszenia „Dobry Dom” zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, tworzonej i prowadzonej w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0043/21, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Załączniki do pobrania: Zal. nr 1 Formularz ofertowy – wer. Word,  Zal. nr […]

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Unieważnienie postępowania

Zamawiający Stowarzyszenie „Dobry Dom” z siedzibą Wola Zarczycka 129A 37-311 Wola Zarczycka zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego na podstawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 roku w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na zasadzie konkurencyjności określonej w sekcji […]

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Stowarzyszenia „Dobry Dom” zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, tworzonej i prowadzonej w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0043/21, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe Załączniki do pobrania: Zał. nr 1 Formularz ofertowy – wer. […]

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Wesołych Świąt

 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane