Ostatnio w aktualnościach:

Zaproszenie do składania ofert – Rynek ze smakiem

Stowarzyszenia „Dobry Dom” zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie niezbędnego do stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej przez Stowarzyszenie „Dobry Dom” realizowanej w ramach projektu nr RPPK.08.01.00-18-0023/21 „Rynek ze smakiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania:

Zał. nr 1 Formularz ofertowy – wer. Word,  Zał. nr 1 Formularz ofertowy – wer. PDF

Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. Word,  Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. PDF

Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. Word,  Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. PDF

Zał. nr 4 Wzór umowy – wer. PDF

Zał. nr 5 Oświadczenie – wer. PDF

Zał. nr 6 Technologia kuchni – wer. PDF

 

Rozstrzygnięte ogłoszenia

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęła jedna ofert.

Wybrana oferta:
Qchnia Projekt Krzysztof Szmist
Dębicka 99A
35-213 Rzeszów
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 80
Liczba uzyskanych punktów w kryterium gwarancja: 20
Łączna liczba uzyskanych punktów: 100
Cena oferty: 310.657,61 zł netto

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta Qchnia Projekt Krzysztof Szmist spełnienia wszystkie wymogi określone przez zamawiającego.


 

Zaproszenie do składania ofert – Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu”

Stowarzyszenia „Dobry Dom” zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, tworzonej i prowadzonej w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0043/21, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Załączniki do pobrania:

Zal. nr 1 Formularz ofertowy – wer. Word,  Zal. nr 1 Formularz ofertowy – wer. PDF

Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. Word,  Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. PDF

Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. Word,  Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. PDF

Zał. nr 4 Wzór umowy – wer. PDF

Zał. nr 5 Oświadczenie – wer. PDF

 

Rozstrzygnięte ogłoszenia 

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęło dwie oferty.

Wybrana oferta:
Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta
ul. Penara 23
38-440 Iwonicz-Zdrój
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 80
Liczba uzyskanych punktów w kryterium gwarancja: 20
Łączna liczba uzyskanych punktów: 100
Cena oferty: 916.973,85 PLN

Odrzucona oferta:
GammaMedica sp. z o.o.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków
Cena oferty: 708.403,83 PLN

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta z uwagi na spełnienie wszystkich wymogów zamawiającego.

Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Oferta GammaMedica Sp. z o.o. została odrzucona, ponieważ Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia publicznego w terminie dłuższym niż wymagany przez zamawiającego. Ponadto Wykonawca wskazał w ofercie inne parametry aniżeli wymagane przez zamawiającego.


 

ZOBACZ POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI