Ostatnio w aktualnościach:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” zaprasza do złożenia oferty cenowej na Roboty budowlane – remont i modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia „Centrum rehabilitacji w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”” prowadzanym w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie”.

Treść Zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe – Centrum rehabilitacji

Lista załączników: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wer. PDF;
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wer. DOC;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – wer. PDF;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – wer. DOC;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO – wer. PDF;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO – wer. DOC;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wer. PDF;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wer. DOC;
Załącznik nr 5 – Kosztorys remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na sale rehabilitacyjne;
Załącznik nr 6 – Kosztorys modernizacji instalacji elektrycznej;
Załącznik nr 7 – Projekt instalacji elektrycznej;
Załącznik nr 8 – Kosztorys remontu i modernizacji łazienek ze stanowiskami do wodolecznictwa;
Załącznik nr 9 – Rzut pomieszczeń;
Załącznik nr 10 – Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu;
Załącznik nr 11 – Dokumentacja zdjęciowa obiektu;
Załącznik nr 12 – Wzór umowy.


 

Wesołych Świąt


 

ZOBACZ POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI