Ostatnio w aktualnościach:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Fotowoltaika

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie „Dobry Dom” postępowania pn. „Zwiększenie odporności i potencjału ZAZ w Nowej Sarzynie przez inwestycje w zieloną energie”, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na w/w. instalację.

Postępowanie prowadzone jest w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

W  poniższych załącznikach stosowe informacje do niniejszego postepowania.


 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Bus

Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zakup fabrycznie nowego samochodu typu „Mikrobus”, 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami” na potrzeby Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Woli Zarzyckiej.
Postępowanie prowadzone jest w ramach programu p.n. „Program wyrównywania różnic między regionami III” – współfinansowanego ze środków PFRON.

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

——————————————————————————

Odpowiedz na zadane pytanie z dnia 11.08.2023 r. – nr 1.

W odpowiedzi na Państwa poniższe pytanie, cytuję:
„… czy Zamawiawiajacy wyrazi zgodę na zmiana:
Przedział pasażerski w II i III rzędzie ławki z indywidualna regulacja oparcia, łatwodemontowalne z indywidualnymi pasami bezpieczeństwa trzypunktowymi”.

Informujemy, że zaproponowane rozwiązanie nie jest akceptowalne i nie dopuszcza się zmian określonych w specyfikacji.

Specyfikacja określa ten parametr jako:
W drugim i trzecim rzędzie siedzenia po trzy niezależnie wypinane fotele (system 1+1+1).
Wszystkie siedzenia z regulowanym oparciami oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa.
W drugim i trzecim rzędzie fotele z tzw. systemem szybkodemontowalnym.

 

Odpowiedz na zadane pytanie z dnia 11.08.2023 r. – nr 2.

W odpowiedzi na Państwa poniższe pytanie, cytuję:
„… proszę jeszcze o informacje pktX – 16 – pełne poszycie tapicerskie -czy może być fabryczne do linii okien?
I pkt X – 26 co to jest lampka ostrzegawcza?”.

Ad. 1.
Informujemy, że zaproponowane rozwiązanie nie jest akceptowalne i nie dopuszcza się zmian określonych w specyfikacji. Specyfikacja zakładała pełne poszycie tapicerskie również ponad linią okien.
Specyfikacja określa ten parametr jako:
Pełne poszycie tapicerskie i/lub z tworzywa sztucznego ścian bocznych przedziału pasażerskiego.

Ad. 2.
Wyjaśniamy, że „Lampka ostrzegawcza” stanowi dodatkowy asortyment poprawiający bezpieczeństwo kierowcy. W przypadku zdarzenia drogowego, niniejsza lampka ostrzegawcza ustawiona w odpowiedniej odległości od samochodu ma sygnalizować sygnałem świetlnym i ostrzegać nadjeżdżających kierowców o zaistniałym zdarzeniu.

———————————————————————————————

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego SDD/Zp.O/BUS/01/2023 z dnia 10.08.2023 roku, którego przedmiot stanowił „Zakup fabrycznie nowego samochodu typu „Mikrobus”, 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami” na potrzeby Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Woli Zarzyckiej, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Dom Samochodowy GERMAZ sp. z o.o.
ul. Strzegomska 138, 54-428 Wrocław
NIP: 894-00-05-440 Regon: 930605878

 


 

ZOBACZ POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI