Centrum Samodzielnego Życia

Drugim segmentem wykorzystywanym w usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych było utworzenie w 2009 roku w Woli Zarczyckiej, w pełni wyposażonego oraz dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich „Mieszkania treningowego” (pokój, kuchnia i łazienka). Mieszkanie to jest doskonałą formą „treningu”, samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, treningu umiejętności gospodarowania budżetem, dbania o czystość, przyrządzania posiłków, a także nabycia umiejętności dbania o siebie oraz drugiego człowieka jak również budowania prawidłowych relacji międzyludzkich. Działania te mają niewątpliwy wpływ na usamodzielnienie się, samodowartościowanie, nabranie pewności siebie, przezwyciężenie własnych lęków jak również konieczność wyjścia do ludzi.

Drugim równie ważnym zadaniem Mieszkania treningowego jest możliwość udzielenia doraźnego schronienia ludziom dotkniętym klęskami żywiołowymi. Mieszkanie to, jest udostępniane tylko na krótki czas po to aby nie wyręczać z tego obowiązku samorządów lokalnych.

Trzecim segmentem wsparcia osób niepełnosprawnych w rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej, rozwijaniu życiowej samodzielności oraz możliwości twórczych i edukacyjnych jest stworzenie „Mieszkań chronionych”. Często zdarza się, że osoby niepełnosprawne na skutek śmierci rodziców lub ich podeszłego wieku zostają pozbawione niezbędnej opieki. Brak alternatywnej opieki powoduje, że trafiają do domów pomocy społecznej. Ośrodki te, ze względu na swój charakter najczęściej nie w pełni przystosowane są do stymulowania swych podopiecznych (zwłaszcza ludzi młodych) do dalszego rozwoju edukacyjnego, zawodowego czy społecznego, przez co skazuje się je na powolną wegetację bez perspektyw na dalszy rozwój.

Mieszkania chronione będą formą pomocy osobom niepełnosprawnym (wcześniej usamodzielnianych w Mieszkaniu treningowym) – do czasu uzyskania przez nich innych możliwości zamieszkania. Mieszkania te, zapewniać będą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w połączeniu z integracją ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione będzie miejscem, w którym osoby niepełnosprawne będą wzajemnie się wspierać i nawzajem sobie pomagać (osoby z niepełnosprawnością intelektualną pomagają osobom z niepełnosprawnością ruchową i odwrotnie).

Obecnie trwają prace remontowo-budowlane adaptujące pomieszczenia pod potrzeby osób niepełnosprawnych.