Projekt „Poczekalnia – czas na aktywność”

loga

Projekt „Poczekalnia – czas na aktywność” ma na celu aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zatrudnienie w ramach ZAZ 20 osób niepełnosprawnych z następujących powiatów: kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego, niżańskiego do 31.10.2018 r. Wsparcie w projekcie zakłada rozszerzenie działalności ZAZ w Nowej Sarzynie o gastronomię  – utworzenie i prowadzenie lokalu gastronomicznego w Leżajsku wraz z dodatkową kuchnią w Nowej Sarzynie.

Główne rezultaty projektu:

  • Los osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujący pracy po opuszczeniu programu min.12 osób.
  • Los osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 20 osób (12Kobiet)
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy znaleźli zatrudnienie (łącznie z prowadzeniem działalności na wł. rachunek) po zakończeniu udziału w Projekcie – 7 osób (4Kobiet).
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną minimalny poziom efektywności społeczno – zatrudnieniowej: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy znaleźli zatrudnienie (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek) po zakończeniu udziału w projekcie – 13 osób (8 kobiet).

Wartość projektu „Poczekalnia – czas na aktywność”: 1 979 526,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 682 597,10 zł (85%)
Wkład PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”: 98 976,30 zł (5%)
Wkład dotacji celowej: 197 952,60 zł (10%)

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami z TCM