Rozpoczęcie rekrutacji.

Stowarzyszenie “Dobry Dom” informuje, że od 27.08.2018 r. do 07.09.2019 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu pn. SŁODKIE CUDA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, w terminie od 27.08.2018 r. do 07.09.2019 r.do godz. 15.00. Biuro projektu zlokalizowane jest w Nowej Sarzynie przy ul Łukasiewicza 3a (budynek Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza) czynne jest w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Niezbędne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu osobiście lub telefoniczne
pod nr 17 240 10 42 oraz pisząc na adres: biuro@dobrydom.org.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014 – 2020,
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym