Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania znak: SDD/PR/SC/ZO/2/2018 o udzielenie zamówienia „Zakup fabrycznie nowego samochodu z izotermą” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty