Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

loga

 

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania znak: SDD/PR/PCNA/ZO/2/2017 o udzielenie zamówienia „Zakup i montaż zintegrowanego systemu obsługi klienta wraz z obsługą kuchni w lokalu w Leżajsku oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty