Mieszkania treningowe

Krok ku samodzielności

W 2017 r. w ramach realizacji projektu pn. „Trening czyni mistrza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla 48 uczestników powstały mieszkania treningowe o charakterze wspomaganym w Woli Zarczyckiej i Nowej Sarzynie. Takie mieszkania to ważny krok w kierunku usamodzielniania się po opuszczeniu domu rodzinnego i życia na własny rachunek.

Mieszkalnictwo wspomagane przeznaczone jest dla osób, które wymagają wsparcia, zanim będą gotowe do prowadzenia niezależnego życia w społeczności lokalnej. Są to najczęściej osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, ale także opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Mieszkańcy pod okiem opiekunów trenują czynności niezbędne w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu – od umiejętności gotowania, porządku i higieny osobistej poprzez zarządzanie finansami, po zagospodarowanie wolnego czasu. Opiekun na bieżąco wspiera ich podczas rozwiązywania problemów i przy podejmowaniu decyzji. Działania te mają niewątpliwy wpływ na usamodzielnienie się, samodowartościowanie, nabranie pewności siebie, przezwyciężenie własnych lęków jak również konieczność wyjścia do ludzi.

Treningi, dostosowane do indywidualnych umiejętności i potrzeb podopiecznych, wzmacniane są przez specjalistów z zakresu prawa, psychologii, seksuologii, umiejętności społecznych i dietetyki.

Drugim równie ważnym zadaniem mieszkań treningowych jest możliwość udzielenia doraźnego schronienia ludziom dotkniętym klęskami żywiołowymi. Mieszkanie to jest udostępniane tylko na krótki czas po to, aby nie wyręczać z tego obowiązku samorządów lokalnych.