Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania znak: SDD/PR/SC/ZO/1/2018 o udzielenie zamówienia „Wyposażenie ciastkarni przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie oddziale Stowarzyszenia Dobry Dom” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty