O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Dobry Dom” powstało z inicjatywy grupy ludzi dobrej woli, którym nieobojętny był los najsłabszych. Pomocą Stowarzyszenia objęte są osoby niepełnosprawne potrzebujące wsparcia (dzieci i osoby dorosłe o zaburzonym rozwoju fizycznym, psychicznym i mentalnym).

Głównym celem Stowarzyszenia jest tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wyrównywaniu szans życiowych poprzez rozwijanie życiowej samodzielności, aktywności zawodowej i społecznej, rozwój zdolności i możliwości twórczych oraz budowie zaplecza socjalnego w postaci mieszkań treningowych i chronionych. Prowadzone działania wobec osób niepełnosprawnych służą podnoszeniu ich samooceny i kreatywnego myślenia, wprowadzenie w życie innowacyjnych rozwiązań systemowych usprawniający w sposób kompleksowy sytuację życiową osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Stowarzyszenie „Dobry Dom” w ramach prowadzonych działań wspomaga wiedzą, jak i współdziała w realizacji projektów z innymi organizacjami. Obecnie działania Stowarzyszenia skupione są na realizacji cztero-segmentowego, współgrającego ze sobą systemu pomocy osobom niepełnosprawnym, nazwanego Centrum Samodzielnego Życia” (CSŻ).

Kontakt
Stowarzyszenie „Dobry Dom”
Wola Zarczycka 129 A
37-311 Wola Zarczycka
tel. 17 240 10 42
e-mail. biuro@dobrydom.org