Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Nowej Sarzynie rozpoczął działalność w grudniu 2005 r. Prowadzony przez Stowarzyszenie zakład powstał jako drugi na podkarpaciu. Początkowo aktywizację podjęło 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Podstawową rolą zakładu jest aktywizacja zawodowa, społeczna i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dzięki podjętemu wysiłkowi  w zakładzie prowadzona jest rehabilitacja dla 116 osób z niepełnosprawnościami z powiatu leżajskiego, niżańskiego, przeworskiego, kolbuszowskiego oraz rzeszowskiego.

Poprzez podjęcie pracy w jednej z czterech pracowni: stolarskiej, wikliniarskiej, rzemiosł różnych oraz gastronomicznej osoby z niepełnosprawnością mają możliwość realizacji zawodowej, nie czują się wykluczeni z życia społecznego, odnajdują poczucie własnej wartości i przydatności. Praca w ZAZ ma charakter rehabilitacji zawodowej i społecznej, jej celem jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością do aktywności na otwartym rynku pracy.

Strona internetowa ZAZ

Skomentuj

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.