Nagroda „Kwiat Kwitnącej Azalii”

Miło nam poinformować iż kapituła tegorocznego konkursu ”Kwiat Kwitnącej Azalii”, przyznała nagrodę honorową Panu Prezesowi Stowarzyszenia „Dobry Dom” Markowi Piechuta w kategorii „Całokształt działalności na rzecz gminy Nowa Sarzyna”. Druga Nagroda przypadła również dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, nagroda przyznana w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Serdecznie gratulujemy laureatom oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych i prywatnych. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie.

Opublikowano w Aktualności | Skomentuj

Centrum rehabilitacji w Stowarzyszeniu “Dobry Dom”

Pomimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią Covid-19, nie poddajemy się i idziemy do przodu.

Dzięki pozyskanym środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie udało nam się rozpocząć prace przy „Centrum rehabilitacji”.

Centrum będzie miejscem rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, w którym wykonywane będą zabiegi z fizjoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej, masażu, wodolecznictwa, muzykoterapii i relaksacji.

Rozpoczęte prace remontowo – adaptacyjne to pierwszy etap w tym przedsięwzięciu. W ramach kolejnych etapów planowane jest sukcesywne doposażanie w nowoczesny sprzęt, zastosowanie nowoczesnych metod rehabilitacyjnych, w tym rehabilitacji pocowidowej oraz stworzenie ogrodu sensorycznego.

Prosimy trzymać za nas kciuki, aby nie brakło nam sił i wytrwałości w dążeniu do osiągniecia postawionego sobie celu.

Jak wspomniałem na wstępie przedsięwzięcie realizowane jest ze środków PFRON przy ogromnym zaangażowaniu ROPS w Rzeszowie, jednakże bez wsparcia Fundacji ORLEN, Fundacji LOTTO i Fundacji PGE podjęte działanie byłoby niemożliwe. Dzięki zaangażowaniu niniejszych Fundacji mogliśmy zabezpieczyć wymagany wkład własny.

Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że dzięki wsparciu i zrozumieniu potrzeb ludzi doświadczonych niepełnosprawnościami możemy iść do przodu, rozwijać się, zmieniać najbliższe otoczenie i nas samych. Staramy się zostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliśmy, gdyż już samo pomaganie zmienia świat na lepsze.


  


 

Opublikowano w Aktualności | Skomentuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do zapytania ofertowego SDD/Zp.C/01/2021 z dnia 29.04.2021 roku, którego przedmiot stanowiły „Roboty budowlane – remont i modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia „Centrum rehabilitacji w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”” prowadzanym w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie”, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku prowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

AKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „ORGANIKA” Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” zaprasza do złożenia oferty cenowej na Roboty budowlane – remont i modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia „Centrum rehabilitacji w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”” prowadzanym w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie”.

Treść Zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe – Centrum rehabilitacji

Lista załączników: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wer. PDF;
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wer. DOC;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – wer. PDF;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – wer. DOC;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO – wer. PDF;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO – wer. DOC;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wer. PDF;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wer. DOC;
Załącznik nr 5 – Kosztorys remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na sale rehabilitacyjne;
Załącznik nr 6 – Kosztorys modernizacji instalacji elektrycznej;
Załącznik nr 7 – Projekt instalacji elektrycznej;
Załącznik nr 8 – Kosztorys remontu i modernizacji łazienek ze stanowiskami do wodolecznictwa;
Załącznik nr 9 – Rzut pomieszczeń;
Załącznik nr 10 – Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu;
Załącznik nr 11 – Dokumentacja zdjęciowa obiektu;
Załącznik nr 12 – Wzór umowy.


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Wesołych Świąt


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane