Solidarni z Ukrainą – Zbiórka

Szanowni Państwo, w dalszym ciągu prowadzimy zbiórkę na rzecz osób doświadczonych skutkami wojny na Ukrainie. Zebrane dary trafiają na przejście graniczne w Budomierzu skąd jadą dalej w głąb Ukrainy, jak również do osób przebywających na naszym terenie.

Zbiorka prowadzona jest w:

  • Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie ul Łukasiewicza 3A
  • Punkt zbiorki MOSIR Nowa Sarzyna ul. Konopnickiej
  • Bar Dworcowy w Leżajsku, ul. Plac Dworcowy
  • Bar Poczekalnia w Leżajsku, ul. Plac Dworcowy
  • OREW w Korczowiskach

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Bezpieczne wakacje 2022

Wakacje, to czas urlopowych wyjazdów, wypoczynku w górach i nad wodą, a jednocześnie dla rolników okres intensywnych prac polowych. Bez względu na to, jak planujemy spędzić najbliższe miesiące, zadbajmy o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich.

Jak co roku w okresie przedwakacyjnym rozpoczęła się prowadzona przez Stowarzyszenie kampania pn. „Bezpieczne wakacje”. Kampania ma na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń, skutków i konsekwencji nierozważnego zachowania się na ulicy oraz niebezpiecznych skoków do wody.

Poprzez prawdziwe historie osób doświadczonych niepełnosprawnością, wynikłą właśnie w okresie wakacji w skutek brawury, beztroski, czasem głupoty, chcemy dotrzeć do młodych ludzi z przekazem że czasami „nie warto” dla szpanu, popisu, ryzykować własnym życiem.

Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w kampanię, Zespołowi Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Zespołowi Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku oraz Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II w Brzózie Królewskiej za zorganizowanie i możliwość spotkania z młodzieżą. Jesteśmy zaszczyceni móc z Państwem współpracować.

Gratulujemy Państwu wspaniałej młodzieży życząc, wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

                 

 

 

 

 

 

 

 


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zaproszenie do składania ofert na remont i adaptację Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu”

Stowarzyszenia „Dobry Dom” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych lokalu na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego tworzonej i prowadzonej w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0043/21, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Treść Zapytania ofertowego – Zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania:

Zal. nr 1 Formularz ofertowy – wer. Word,  Zal. nr 1 Formularz ofertowy – wer. PDF

Zał. nr 2 Formularz cenowy – wer. Word,  Zał. nr 2 Formularz cenowy – wer. PDF

Zał. nr 3 Wykaz usług – wer. Word,  Zał. nr 3 Wykaz usług – wer. PDF

Zał. nr 4 Wzór umowy – wer. PDF

Zał. nr 5 Oświadczenie – wer. PDF

 

Rozstrzygnięte ogłoszenia

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęła jedna ofert.

Wybrana oferta:
Spółdzielnia Socjalna „GMINOVA”
Giedlarowa 338
37-300 Leżajsk
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena”: 70
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Gwarancja”: 20
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Zatrudnienie pracownika z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności”: 10
Łączna liczba uzyskanych punktów: 100
Cena oferty: 66.000,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta Spółdzielnia Socjalna „GMINOVA”, spełnienia wszystkie wymogi określone przez zamawiającego.


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Solidarni z Ukrainą

Stowarzyszenie „Dobry Dom” realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Solidarni z Ukrainą” na terenie województwa podkarpackiego szczególności w powiecie leżajskim jak również ościennych powiatach.

Grupą docelową przedsięwzięcia są Uchodźcy Wojenni z Ukrainy – osoby dorosłe i dzieci w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Zadanie realizowane będzie trzytorowo:
1. W terenie, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych warunków osób oczekujących na przekroczenie granicy po stronie ukraińskiej (zapewniając uchodźcom z Ukrainy niezbędne wyżywienie, w szczególności ciepłe posiłki).
2. Organizacja zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych.
3. Stacjonarnie (stworzenie min 30 miejsc noclegowych, w których uchodźcy stale lub rotacyjnie w zależności od sytuacji i potrzeb otrzymają schronienie, wyżywienie i niezbędną pomoc, itp.).


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Rekrutacja do projektu RYNEK ZE SMAKIEM

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane