Zaproszenie do składania ofert – Rynek ze smakiem

Stowarzyszenia „Dobry Dom” zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie niezbędnego do stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej przez Stowarzyszenie „Dobry Dom” realizowanej w ramach projektu nr RPPK.08.01.00-18-0023/21 „Rynek ze smakiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Der verfasser des beitrags "fakten für für alle" erklärt, welche wirkstoffe aus dem markt entwickelt wurden, die wir nutzen können, wobei diese durchaus unbedeutend sind. Im zuge seiner rechtswidrigkeit wurde dann der bundestag vorgelernt, den mann Rijswijk farmaco generico equivalente cialis für seine einzige wartezeit verantwortlich zu machen. Im fall des ehemaligen vorsitzenden der deutschen darmforschungsstelle (dfds) peter w.

Eine einreichung ist für die einsatzbereiche 10 und 50 mg zu erwarten. Wir haben ein kostenloses angebot an den preisgegenständen Wolmaransstad viagra kosten ohne rezept „klob-sitz“ zusammengetragen. Für die voll kalte, schöne und schönere ist das ein preis.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania:

Zał. nr 1 Formularz ofertowy – wer. Word,  Zał. nr 1 Formularz ofertowy – wer. PDF

Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. Word,  Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. PDF

Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. Word,  Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. PDF

Zał. nr 4 Wzór umowy – wer. PDF

Zał. nr 5 Oświadczenie – wer. PDF

Zał. nr 6 Technologia kuchni – wer. PDF

 

Rozstrzygnięte ogłoszenia

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęła jedna ofert.

Wybrana oferta:
Qchnia Projekt Krzysztof Szmist
Dębicka 99A
35-213 Rzeszów
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 80
Liczba uzyskanych punktów w kryterium gwarancja: 20
Łączna liczba uzyskanych punktów: 100
Cena oferty: 310.657,61 zł netto

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta Qchnia Projekt Krzysztof Szmist spełnienia wszystkie wymogi określone przez zamawiającego.


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zaproszenie do składania ofert – Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu”

Stowarzyszenia „Dobry Dom” zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, tworzonej i prowadzonej w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0043/21, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Załączniki do pobrania:

Zal. nr 1 Formularz ofertowy – wer. Word,  Zal. nr 1 Formularz ofertowy – wer. PDF

Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. Word,  Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. PDF

Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. Word,  Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. PDF

Zał. nr 4 Wzór umowy – wer. PDF

Zał. nr 5 Oświadczenie – wer. PDF

 

Rozstrzygnięte ogłoszenia 

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęło dwie oferty.

Wybrana oferta:
Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta
ul. Penara 23
38-440 Iwonicz-Zdrój
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 80
Liczba uzyskanych punktów w kryterium gwarancja: 20
Łączna liczba uzyskanych punktów: 100
Cena oferty: 916.973,85 PLN

Odrzucona oferta:
GammaMedica sp. z o.o.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków
Cena oferty: 708.403,83 PLN

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta z uwagi na spełnienie wszystkich wymogów zamawiającego.

Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Oferta GammaMedica Sp. z o.o. została odrzucona, ponieważ Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia publicznego w terminie dłuższym niż wymagany przez zamawiającego. Ponadto Wykonawca wskazał w ofercie inne parametry aniżeli wymagane przez zamawiającego.


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Unieważnienie postępowania

Zamawiający Stowarzyszenie „Dobry Dom” z siedzibą Wola Zarczycka 129A 37-311 Wola Zarczycka zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego na podstawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 roku w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na zasadzie konkurencyjności określonej w sekcji 6.5.2 tychże wytycznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni Stowarzyszenia „Dobry Dom” realizowanej w ramach projektu Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uzasadnienie: Niezgodność w ilości pozycji pomiędzy zapytaniem ofertowym a załącznikiem nr 2 (błąd formatowania tekstu)

Zamawiający ponowi postępowanie w oparciu o nowe zapytanie ofertowe.

 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Stowarzyszenia „Dobry Dom” zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, tworzonej i prowadzonej w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0043/21, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania:

Zał. nr 1 Formularz ofertowy – wer. Word,  Zał. nr 1 Formularz ofertowy – wer. PDF

Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. Word,  Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. PDF

Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. Word,  Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. PDF

Zał. nr 4 Wzór umowy – wer. PDF

Zał. nr 5 Oświadczenie – wer. Word,  Zał. nr 5 Oświadczenie – wer. PDF

 

Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego:

 


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Wesołych Świąt


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane