Św. Mikołaj odwiedza wszystkie dzieci

Jak świat światem 6 grudnia w magiczny sposób . I w tym roku nie mogło być inaczej.

Pomimo ogromu pracy i trudnych warunków atmosferycznych nie mógł zapomnieć o dzieciach, które schorowane przebywały w leżajskim szpitalu. Lekarstwa jakie przywiózł ze sobą św. Mikołaj od razu wywołały radość i uśmiech u dzieci. Niektóre z nich chyba po raz pierwszym życiu zobaczyły świętego Mikołaja.

Szanowni Państwo, z całego sera wszystkim państwu dziękujemy za pomoc w organizacji odwiedzin świętego Mikołaja w szpitalu. Dzięki państwa wsparciu mogliśmy przygotować podarki, które wywoływały uśmiech na twarzach dzieci. Jak każdego roku możemy liczyć na państwa zaangażowanie i wsparcie za co z całego serca dziękujemy.

Puki nam starczy sił, róbmy wszystko aby każde dziecko doświadczyło spotkania z Świętym Mikołajem.


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zbiórki słodyczy i produktów spożywczych

Szanowni Państwo.
Serdecznie wszystkim dziękujemy za włączenie się do akcji zbiórki słodyczy i produktów spożywczych dla dzieciaków oraz osób w podeszłym wieku.
Pomimo niesprzyjającej aury, ciężkich warunków atmosferycznych aby w ogóle dojechać do sklepu wielu z Państwa nie zrażając się otworzyło swoje serca i wsparła naszą akcję.
Dzięki Państwu, pomimo zdecydowanie mniejszej ilości zebranych produktów będziemy mogli pomóc Mikołajowi w przygotowaniu podarków tym najbardziej potrzebującym.
Serdecznie Państwu dziękujemy za włączenie się i przyczynienie się do uśmiechu wielu dzieci oraz samotnych osób starszych.

Z wyrazami szacunku i uznania
Wolontariusze, współpracownicy, Zarząd Stowarzyszenia „Dobry Dom”.


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zwiększenie odporności i potencjału ZAZ w Nowej Sarzynie

Od 22 listopada br. realizujemy projekt pn. „Zwiększenie odporności i potencjału ZAZ w Nowej Sarzynie przez inwestycje w zieloną energie” w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022 – 2025”
Celem realizowanego przedsięwzięcia jest wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.
Kluczowe działania i rezultaty:
– Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej o mocy do 50 kWh.
– Zakup i montaż bazy ładującej do ładowania samochodów.
– Pozyskanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych ok. 48.000 kWh w skali roku.
– Wzrost przychodu z działalności gospodarczej zakładu o ok. 19.000,00 zł
Źródłem finansowania tych działań jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Jesteśmy przekonani, że dzięki temu projektowi przyczynimy się do stabilizacji energetycznej zakładu, ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz zwiększymy potencjał ZAZ w Nowej Sarzynie.

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Fotowoltaika

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie „Dobry Dom” postępowania pn. „Zwiększenie odporności i potencjału ZAZ w Nowej Sarzynie przez inwestycje w zieloną energie”, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na w/w. instalację.

Postępowanie prowadzone jest w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

W  poniższych załącznikach stosowe informacje do niniejszego postepowania.

——————————————————————————

Odpowiedz na zadane pytanie z dnia 03.10.2023 r. – nr 1.

W odpowiedzi na poniższe pytanie, cytuję:
„… 1.Napisane jest, że chcą Państwo optymalizatory w ilości 2 szt. Jak mamy to rozumieć? Czy optymalizatory mają być na całej instalcji np 1 optymalizator na 2 panele?
2. Napisane jest że instalacja ma być wyposażona w system zarządzania energią? Czy są Państo zainteresowani magazynem enrgii teraz bądź w przyszłości? Czy wycene mamy wyliczyć i przygotować na falowniku hybrydowym? W naszej opinii jeśli nie są państwo zainteresowani magazynem energii teraz tylko później to należy brać pod uwagę falownik hybrydowy a przyszłości dołożyć magazyn energii wraz z systemem zarządzania energii”.

Informujemy, że:
Ad. 1.
Określone w niniejszym postępowaniu parametry techniczne zastosowanych elementów instalacji fotowoltaicznej zostały przedstawione jako parametry minimalne.
Zamawiający uwzględniając usytuowanie instalacji (sąsiedztwo drzew), założył możliwość występowania miejsc zacienionych. Aby przeciwdziałać ograniczeniom występowania strat uzysków energii, zamawiający założył zastosowanie minimum 2 optymalizatorów. Ostateczna liczba optymalizatorów winna być określona przez Wykonawcę po przeprowadzonej wizji lokalnej oraz podczas odbioru i stwierdzeniu ilości miejsc zacienionych.
Jednocześnie informuję, że akceptuje stosowanie 1 optymalizatora na 2szt. modułów.
Specyfikacja określa ten parametr jako:
… 3.2. Parametry techniczne minimalne zastosowanych elementów instalacji fotowoltaicznej zostały przedstawione w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Ad.2.
Zamawiający wszelkie wymagania odnośnie falowników opisał w OPZ załączonym do zapytania i nie ma tam wymogu stosowania falownika hybrydowego.
Specyfikacja określa ten parametr jako:
Falownik/i fotowoltaiczny/e 3-fazowy o łącznej mocy do 50 kW.

——————————————————————————

Odpowiedz na zadane pytanie z dnia 05.10.2023 r. – nr 2. 

W odpowiedzi na poniższe pytanie, cytuję:
Na podstawie pkt. 15.4 Zapytania ofertowego, wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia określonego w treści art. 118 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych, co do możliwości polegania na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Informujemy, że:
Zamawiający opierając się na zapisach ustawy Prawa zamówień publicznych art. 118 ust 1., potwierdza możliwość polegania na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

——————————————————————————

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w załączeniu przesyłam INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.

Dotyczy: Postępowanie pn. „Zwiększenie odporności i potencjału ZAZ w Nowej Sarzynie przez inwestycje w zieloną energie” w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Znak sprawy: L.Dz. SDD/Zp.O/FOTO/01/2023

Zamawiający, tj. Stowarzyszenie ,,Dobry Dom”, ul. Łukasiewicza 3A, 37-310 Nowa Sarzyna, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP informuje, że w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 06.10.2023 r. godz. 23:59 wpłynęły ww. oferty – Patrz załącznik.

Następny etap postępowania zakłada wyłonienie Wykonawcy.

——————————————————————————

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w załączeniu przesyłam INFORMACJĘ O WYBORZE OFERTY.

Dotyczy: Postępowanie pn. „Zwiększenie odporności i potencjału ZAZ w Nowej Sarzynie przez inwestycje w zieloną energie” w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Znak sprawy: L.Dz. SDD/Zp.O/FOTO/01/2023

Zamawiający, tj. Stowarzyszenie „Dobry Dom”, Wola Zarczycka 129A, 37-311 Wola Zarczycka, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP informuje, że z pośród złożonych ofert, oceniając wszystkie wymogi formalne i merytoryczne wyłoniono niniejszego wykonawcę – Patrz załącznik.

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom za uczestnictwo w postępowaniu.

 


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Bus

Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zakup fabrycznie nowego samochodu typu „Mikrobus”, 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami” na potrzeby Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Woli Zarzyckiej.
Postępowanie prowadzone jest w ramach programu p.n. „Program wyrównywania różnic między regionami III” – współfinansowanego ze środków PFRON.

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

——————————————————————————

Odpowiedz na zadane pytanie z dnia 11.08.2023 r. – nr 1.

W odpowiedzi na Państwa poniższe pytanie, cytuję:
„… czy Zamawiawiajacy wyrazi zgodę na zmiana:
Przedział pasażerski w II i III rzędzie ławki z indywidualna regulacja oparcia, łatwodemontowalne z indywidualnymi pasami bezpieczeństwa trzypunktowymi”.

Informujemy, że zaproponowane rozwiązanie nie jest akceptowalne i nie dopuszcza się zmian określonych w specyfikacji.

Specyfikacja określa ten parametr jako:
W drugim i trzecim rzędzie siedzenia po trzy niezależnie wypinane fotele (system 1+1+1).
Wszystkie siedzenia z regulowanym oparciami oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa.
W drugim i trzecim rzędzie fotele z tzw. systemem szybkodemontowalnym.

 

Odpowiedz na zadane pytanie z dnia 11.08.2023 r. – nr 2.

W odpowiedzi na Państwa poniższe pytanie, cytuję:
„… proszę jeszcze o informacje pktX – 16 – pełne poszycie tapicerskie -czy może być fabryczne do linii okien?
I pkt X – 26 co to jest lampka ostrzegawcza?”.

Ad. 1.
Informujemy, że zaproponowane rozwiązanie nie jest akceptowalne i nie dopuszcza się zmian określonych w specyfikacji. Specyfikacja zakładała pełne poszycie tapicerskie również ponad linią okien.
Specyfikacja określa ten parametr jako:
Pełne poszycie tapicerskie i/lub z tworzywa sztucznego ścian bocznych przedziału pasażerskiego.

Ad. 2.
Wyjaśniamy, że „Lampka ostrzegawcza” stanowi dodatkowy asortyment poprawiający bezpieczeństwo kierowcy. W przypadku zdarzenia drogowego, niniejsza lampka ostrzegawcza ustawiona w odpowiedniej odległości od samochodu ma sygnalizować sygnałem świetlnym i ostrzegać nadjeżdżających kierowców o zaistniałym zdarzeniu.

———————————————————————————————

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego SDD/Zp.O/BUS/01/2023 z dnia 10.08.2023 roku, którego przedmiot stanowił „Zakup fabrycznie nowego samochodu typu „Mikrobus”, 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami” na potrzeby Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Woli Zarzyckiej, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Dom Samochodowy GERMAZ sp. z o.o.
ul. Strzegomska 138, 54-428 Wrocław
NIP: 894-00-05-440 Regon: 930605878

 


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane