Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” zaprasza do złożenia oferty cenowej na Roboty budowlane – remont i modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia „Centrum rehabilitacji w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”” prowadzanym w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie”.

Treść Zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe – Centrum rehabilitacji

Lista załączników: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wer. PDF;
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wer. DOC;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – wer. PDF;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – wer. DOC;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO – wer. PDF;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO – wer. DOC;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wer. PDF;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wer. DOC;
Załącznik nr 5 – Kosztorys remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na sale rehabilitacyjne;
Załącznik nr 6 – Kosztorys modernizacji instalacji elektrycznej;
Załącznik nr 7 – Projekt instalacji elektrycznej;
Załącznik nr 8 – Kosztorys remontu i modernizacji łazienek ze stanowiskami do wodolecznictwa;
Załącznik nr 9 – Rzut pomieszczeń;
Załącznik nr 10 – Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu;
Załącznik nr 11 – Dokumentacja zdjęciowa obiektu;
Załącznik nr 12 – Wzór umowy.


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Wesołych Świąt


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Rehabilitacja kompleksowa, sposób na powrót do pracy

 

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Program rehabilitacji kompleksowej proponuje szereg rozwiązań (pod okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty) mających na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia. Adresowany jest do osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować aktywności zawodowej. Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do projektu i jest mieszkańcem województwa podkarpackiego zostanie skierowana do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej w Nałęczowie. Tam, dla każdego z uczestników, zostaje przygotowany indywidualny plan działania. Udział w projekcie jest bezpłatny. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne, nie istnieje także górna granica wieku.

Średni czas pobytu w ośrodku wynosi 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy zaś minimalny czas pobytu to 3-4 miesiące. Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika w ciągu dnia to 6 do 8 godzin. Wsparcie jest realizowane w ramach 3 modułów: zawodowego, psychospołecznego i medycznego, przy czym moduł zawodowy jest przeważający.

Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania dotyczące aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

Liczymy na Państwa pomoc w dotarciu do potencjalnych adresatów programu.

W przypadku zainteresowania projektem zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Podkarpackim PFRON

tel. 17 28 39 318 lub 882 789 258, osoba do kontaktu Agnieszka Ulak.

 

 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Gala Finałowa XVIII edycji konkursu „Człowiek bez Barier 2020”

Nasze życie na przemian przeplata się złymi i dobrymi wiadomościami. Śmierć naszego przyjaciela Dariusza łagodzi informacja o bardzo ważnym wyróżnieniu naszego kolegi Patryka Graba.

3 grudnia 2020 r. w „Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych” w Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród XVIII Edycji Konkursu „Człowiek bez Barier 2020”.
W tym roku z powodu pandemii koronawirusa gala odbyła się bez udziału publiczności, w ścisłym reżimie sanitarnym. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
Honorowy Patronat nad tym wyjątkowym wydarzeniem objęła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Ideą konkursu „Człowiek bez Barier” jest promocja osób z niepełnosprawnością, których społeczna aktywność, zaangażowanie i postawa są dla innych przykładem i źródłem motywacji do przełamywania barier w życiu codziennym.
Kapituła spośród 46 kandydatów wyłoniła 5 laureatów, którzy zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami.

Miło nam poinformować, iż
Podopieczny Stowarzyszenia „Dobry Dom”
i pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie
Pan Patryk Grab
otrzymał najwyższe wyróżnienie
w prestiżowym konkursie „Człowiek bez Barier 2020”

Patryku, gratulujemy wyróżnienia. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy. Jesteśmy z Ciebie dumni.

Transmisję z gali „Człowiek bez Barier 2020” można obejrzeć pod poniższym linkiem


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Uroczystość pogrzebowa Dariusza

Uroczystość pogrzebowa w intencji Dariusz odbędzie się jutro tj. 08.12.2020r. o godz. 11:00 w kościele pw. NMP Królowej Polski w Nowej Sarzynie oraz transmitowana będzie online pod adresem

Różaniec rozpocznie się o godz. 10:30

Bądźmy z nim w tej ostatniej drodze.


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane