Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

loga

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania znak: SDD/PR/PCNA/ZO/1/2017 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia lokalu gastronomicznego w Leżajsku oraz wyposażenia pomieszczeń kuchni w Nowej Sarzynie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty