Aktualności

Rekrutacja zakończona. Ale nie martw się jeśli nie mogłeś uczestniczyć w treningu, masz taką możliwość!

Wszystkich zainteresowanych tego rodzaju treningami zapraszamy do kontaktu mailowego biuro@dobrydom.org, telefonicznie pod nr. +48 17 240 10 41 lub osobiście w siedzibie organizatora, Stowarzyszeniu „Dobry Dom” (prosimy o wcześniejszy kontakt w celu określenia dnia i godziny spotkania).

 

23 czerwca 2017 – Przedłużenie rekrutacji

Stowarzyszenie „Dobry Dom” informuje o przedłużeniu terminu rekrutacji do projektu „Trening czyni mistrza” do dnia 03.07 2017 r.

Wydłużenie terminu następuje na prośbę kandydatów na uczestników do  w/w projektu.

 

12 czerwca 2017 – Rekrutacja

Stowarzyszenie “Dobry Dom” informuje, że od 12.06.2017 r. do 23.06.2017 r. rozpoczęła  się rekrutacja do projektu pn. ”Trening czyni mistrza”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, w terminie od 12.06.2017 r. do 23.06.2017 r. do godz. 16.00. Biuro projektu zlokalizowane jest w Nowej Sarzynie przy ul Łukasiewicza 3, sala nr 4a (budynek Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza) czynne jest w dni robocze w godzinach
od 7.00 do 16.00.

Niezbędne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu osobiście lub telefoniczne
pod nr 17 240 10 42 oraz pisząc na adres: biuro@dobrydom.org.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014 – 2020,
Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

5 czerwca 2017 r. – Rozpoczęcie rekrutacji

Stowarzyszenie “Dobry Dom” informuje, że od 12.06.2017 r. do 23.06.2017 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu pn. ”Trening czyni mistrza”. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy w tym terminie do pobrania materiałów rekrutacyjnych i złożenia ich w formie papierowej do Biura Projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014 – 2020,
Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

Dokumenty do pobrania: