Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zaprasza do udziału w postępowaniu na:
Wyposażenie ciastkarni przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie
oddziale Stowarzyszenia „Dobry Dom”.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 opis i zakres przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3. Wzór umowy

Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych