Aktualności z TCM

11.03.2021r MIESZKALNICTWO TRENINGOWE

01.09.2020r MIESZKALNICTWO TRENINGOWE

 

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zaprasza osoby z niepełnosprawnością do treningów społecznych w naszym mieszkaniu treningowym.
Wszystkich zainteresowanych tego rodzaju treningami zapraszamy do kontaktu mailowego biuro@dobrydom.org telefonicznie 17 240 10 41 lub osobiście w siedzibie organizatora (prosimy o wcześniejszy kontakt w celu określenia dnia i godziny spotkania).
Mieszkania treningowe powstały dzięki projektowi „Trening czyni mistrza” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Gdzie można trenować?

Posiadamy dwa mieszkania treningowe w Woli Zarczyckiej i Nowej Sarzynie. Mieszkanie jest przygotowane do pobytu 6 osób. Łącznie w tych dwóch mieszkaniach może brać udział w treningach  w tym samym czasie 12 osób. Nad osobami trenującymi czuwa wykwalifikowana kadra. Mieszkania są w pełni wyposażone i przystosowane do pobytu osób niepełnosprawnych.

Kto może uczestniczyć w treningach?

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które są osobami niepełnosprawnymi wg ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wymagające ze względu na niepełnosprawność opieki lub pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i wsparcia w zakresie usamodzielniania się.

Do czego służą treningi w mieszkaniu treningowym?

Treningi prowadzone w mieszkaniu treningowym służą do maksymalnego usamodzielniania się osób niepełnosprawnych.

Aby osiągnąć ten cel osoba niepełnosprawna może korzystać w ramach swoich indywidualnych potrzeb z:

  • mieszkania treningowego,
  • usług opiekuńczych i pielęgnacyjne (w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej),
  • aktywizacji społecznej,
  • specjalistycznego wsparcia,
  • treningów specjalistycznych.

Jak wyglądają treningi?

Osoba niepełnosprawna decydująca się na podjęcie treningu zamieszkuję w jednym z mieszkań treningowych. W zależności od uwarunkowań danej osoby trening może być prowadzony w trybie ciągłym lub zostać podzielony na okresy. Pobyt w mieszkaniu treningowym jest całodobowy. W zależności od posiadanych umiejętności i deficytów osoba niepełnosprawna może trenować z pomocą opiekuna czynności niezbędne w codziennym samodzielnym życiu tj. trening umiejętności praktycznych (pranie, suszenie, sprzątanie), trening higieny, trening finansowy (planowanie wydatków, w tym ćwiczenia z asertywność na bodźce reklamowe i promocyjne, samodzielne zakupy gotówkowe lub kartą płatniczą w sklepie  stacjonarnym i internecie, segregacja zakupów na konieczne i zbędne, opłaty urzędowe, rachunki, rozliczenia podatkowe), trening zarządzania mieszkaniem, trening kulinarny, trening interpersonalny i społeczny (m.in. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich, zalety i zagrożenia w sieciach społecznościowych, reagowanie na zagrożenia, pierwsza pomoc, korzystanie z placówek kultury, lokali gastronomicznych, wygląd osobisty jako własna wizytówka – stylizacja), zagospodarowanie wolnego czasu (własne hobby, rozwój przez sztukę, majsterkowanie) trening nabywania umiejętności w załatwianiu spraw urzędowych. Osoba uczestnicząca w treningach może korzystać z pomocy specjalistów z danej dziedziny, m.in. psychologa, terapeuty, seksuologa, dietetyka, logopedy, prawnika, specjalisty ds. uzależnień, itd.

Wszystkich chętnych serdecznie ZAPRASZAMY! Trening czyni MISTRZA!

Regulamin mieszkań treningowych

 

Organizator w naborze do mieszkań treningowych kieruje się zasadą równości dostępu kobiet i mężczyzn, zachowując polskie i wspólnotowe zasady równości szans i zrównoważonego rozwoju.