Mieszkania treningowe i chronione

 

Pomoc w usamodzielnianiu się

Ważnym segmentem wsparcia osób niepełnosprawnych w rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej, rozwijaniu życiowej samodzielności oraz możliwości twórczych i edukacyjnych są mieszkania chronione. Często zdarza się, że osoby niepełnosprawne na skutek śmierci rodziców lub ich podeszłego wieku zostają same. Brak alternatywnej opieki powoduje, że trafiają do domów pomocy społecznej.

Mieszkania chronione będą formą pomocy osobom niepełnosprawnym (wcześniej usamodzielnianych w mieszkaniu treningowym) – do czasu uzyskania przez nich innych możliwości zamieszkania. Mieszkania te zapewniać będą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w połączeniu z integracją ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione będzie miejscem, w którym osoby niepełnosprawne będą wzajemnie się wspierać i nawzajem sobie pomagać (osoby z niepełnosprawnością intelektualną pomagają osobom z niepełnosprawnością ruchową i odwrotnie). Obecnie trwają prace remontowo-budowlane adaptujące pomieszczenia pod potrzeby osób niepełnosprawnych.

Trening czyni mistrza

W 2009 r.  dla 48 uczestników powstały mieszkania treningowe o charakterze wspomaganym w Woli Zarczyckiej i Nowej Sarzynie.  Mieszkalnictwo wspomagane przeznaczone jest dla osób, które wymagają wsparcia, zanim będą gotowe do prowadzenia niezależnego życia w społeczności lokalnej. Są to najczęściej osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale także opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Mieszkańcy pod okiem opiekunów trenują czynności niezbędne w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu – od umiejętności gotowania, porządku i higieny osobistej poprzez zarządzanie finansami, po zagospodarowanie wolnego czasu. Opiekun na bieżąco wspiera ich podczas rozwiązywania problemów i przy podejmowaniu decyzji. Działania te mają niewątpliwy wpływ na usamodzielnienie się, samodowartościowanie, nabranie pewności siebie, przezwyciężenie własnych lęków jak również konieczność wyjścia do ludzi.

Treningi, dostosowane do indywidualnych umiejętności i potrzeb podopiecznych, wzmacniane są przez specjalistów z zakresu prawa, psychologii, seksuologii, umiejętności społecznych i dietetyki.