Projekt – Słodkie Cuda

 

Projekt Słodkie Cuda ma na celu aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zatrudnienie w ramach ZAZ 10 osób niepełnosprawnych z następujących powiatów: kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego, niżańskiego do 31.12.2020r. Wsparcie w projekcie zakłada rozszerzenie działalności ZAZ w Nowej Sarzynie o ciastkarnię  – utworzenie i prowadzenie lokalu ciastkarni wraz z dowozem do lokalu gastronomicznego w Leżajsku oraz do klientów.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014 – 2020

Wartość projektu Słodkie Cuda: 1 824 529,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 550 849,92 zł (85%)
Wkład PFRON w ramach programu
„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”:
91 226,47 zł (5%)
Wkład dotacji celowej: 182 452,93 zł (10%)