Wolontariat

Wolontariusz niesie pomoc

Współpraca z wolontariuszami, szczególnie młodymi ludźmi, jest jednym  z ważniejszych filarów na którym oparta jest działalność Stowarzyszenia. Wspólnie podejmowane działania mają ogromne znaczenie szczególnie dla osób, którym niesiona jest pomoc, jak i samych wolontariuszy.

Wolontariat, to wspaniałe miejsce na zdobycie doświadczenia, poszerzenie horyzontów, ukierunkowanie i obranie ścieżki zawodowej. Z pośród współpracujących ze Stowarzyszeniem wolontariuszy, wielu z nich zostało fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami, nauczycielami oligofrenopedagogiki.

Wolontariusze wraz z osobami niepełnosprawnymi realizują mnóstwo wspólnych działań. Niektóre z nich to:

  • Powiatowe Przeglądy Kolęd i Pastorałek Osób z Niepełnosprawnością
  • Warsztaty z zakresu pomocy technik i asekuracji osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim
  • Kolonie integracyjno- integracyjne
  • Zbiórki słodyczy
  • Wizyty św. Mikołaja u dzieci przebywających w szpitalu

Zaangażowanie i wsparcie

Młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku niemal od początku swej działalności czyli od 2008 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem „Dobry Dom”.  Opiekunkami SKW są Jadwiga Jarosz-Świdrak, Izabela Miazga i Elżbieta Rup. Wolontariusze pomagają w organizacji wielu przedsięwzięć skierowanych do osób niepełnosprawnych, biednych i potrzebujących.

Wiele korzyści przyniosły organizowane corocznie w szkole spotkania pana Marka Piechuty czy pana Patryka Graba z uczniami oraz poprowadzone przez prezesa Stowarzyszenia „Dobry Dom” warsztaty z zakresu technik pomocy i asekuracji osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Dzięki nim młodzież przełamuje swoją nieśmiałość, uczy się tolerancji, widzi potrzebę integracji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością.

Młodzież chętnie bierze udział w pracach wolontariatu i współpracuje ze Stowarzyszeniem. Uczniowie przyznają, że działalność ta przynosi im wiele radości, poznają wspaniałych ludzi, ich historie i potrzeby. Uczą się też dzielić wolnym czasem z innymi.

Wolontariuszki, uczennice III klasy ze Szkolnego Koła Wolontariatu: Kasia Błahuta, Ula Maczuga, Aleksandra Rogala i Monika Trestka w maju i czerwcu 2022 r. zaangażowały się w zabawę z dziećmi z Ukrainy. Spotkania te to przede wszystkim zabawa, ale dla nich to również nauka tolerancji. Doświadczenie to pozostawiło wiele pozytywnych emocji, a uśmiech dzieci jest dla dziewczyn najlepszą motywacją do dalszego działania.

Chcesz zostać wolontariuszem, zaangażować się w pracę na rzecz drugiego człowieka? Skontaktuj się z nami.

Kontakt
Stowarzyszenie „Dobry Dom”
Wola Zarczycka 129 A
37-311 Wola Zarczycka
tel. 17 240 10 42
e-mail. biuro@dobrydom.org