Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zakup fabrycznie
nowego samochodu typu „Mikrobus”, 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych” na potrzeby Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Woli Zarzyckiej.
Postępowanie prowadzone jest w ramach programu p.n. „Program wyrównywania różnic między
regionami III” – współfinansowanego ze środków PFRON.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr.1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr.2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr.3 – Wzór umowy