Zapytanie ofertowe

loga

 

Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” zaprasza do złożenia oferty cenowej na
„ Zakup i montaż zintegrowanego systemu obsługi klienta wraz z obsługą kuchni w lokalu w Leżajsku oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 – Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy na zakup oprogramowania

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych