Ostatnio w aktualnościach:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia „Termomodernizacja budynku warsztatów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych i modernizacją oświetlenia”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Termomodernizacja budynku warsztatów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy Zakładzie Aktywności zawodowej w Nowej Sarzynie wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych i modernizacją oświetlenia”

 

WYJASNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego – Zmiana treści – Przedłużenie terminu składania ofert

 

Pytania i odpowiedzi związane z prowadzonym postepowaniem.

 


 

ZOBACZ POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI