Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym

Stowarzyszenie „Dobry Dom” od czerwca do grudnia 2017 realizuje projekt w ramach programu Ministra, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

pt. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017

 

W projekcie bierze udział 22 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest objęcie uczestników projektu i członków ich rodzin zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizacyjnych dla uzyskania wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych, zawodowych.

Spotkania odbywają się w Klubie Integracji Społecznej w Nowej Sarzynie w budynku Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie.

Projekt zakłada działania w zakresie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Realizacja projektu odbywa się przy współudziale partnerów: Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku oraz Stowarzyszenia „Integracja bez Granic” w Sarzynie.

Udział w projekcie jest bezpłatny


 

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone