Ogłoszenie – przetarg nieograniczony

Dostawę linii do wzdłużnego łączenia drewna dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Nowej Sarzynie

Załączniki:

Ogłoszenie pdfnowy

SIWZ pdfnowy

Zał. nr. 1-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. pdfnowy

Zał. nr. 2-Formularz ofertowy. pdfnowy word

Zał. nr. 3-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. pdfnowy word

Zał. nr. 4-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. pdfnowy word

Zał. nr. 5-Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. pdfnowy word

Zał. nr. 6-Wzór umowy. pdfnowy

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności, Przetargi i otagowano jako , . Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone