„Rynek ze smakiem” – Rekrutacja

Stowarzyszenie „Dobry Dom” prowadzi nabór uczestników do projektu pn.: „Rynek ze smakiem”.

Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby z umiarkowanym stopniem, ale tylko z niepełnosprawnością intelektualną chorobą psychiczną lub autyzmem, zainteresowane pracą w tworzonej w Leżajsku restauracji zachęcamy do złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, w terminie do 31.05.2022 r. – Liczba miejsc ograniczona!

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Nowa Sarzyna ul Łukasiewicza 3A,
telefoniczne pod nr 665 961 534
pisząc na adres mailowy: biuro@dobrydom.org

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w biurze projektu jak również na stronie internetowej www.dobrydom.org

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:

Pobierz plakat w formacie PDF

 


 

Serdecznie wszystkim państwu dziękujemy za aktywność i przekazane zgłoszenia.

Pomimo zakończonej rekrutacji, wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt z biurem projektowym.

Nowa Sarzyna ul Łukasiewicza 3A,
telefoniczne pod nr 665 961 534
pisząc na adres mailowy: biuro@dobrydom.org

Państwa zgłoszenie trafi na listę rezerwowych. Rynek ze smakiem może być twoim miejscem aktywności zawodowej i społecznej.

Zapraszamy