Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie „Dobry Dom” od marca do grudnia 2018 będzie realizować projekt w ramach programu Ministra, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

„ Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

pt. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018

 

Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone lub wykluczone społecznie i członkowie ich rodzin.

Cel projektu – objęcie uczestników projektu i członków ich rodzin zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizacyjnych dla uzyskania wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych, zawodowych i edukacyjnych.

Spotkania odbywać się będą w Klubie Integracji Społecznej w Nowej Sarzynie w budynku Ośrodka Kultury w Sarzynie.

Projekt zakłada działania w zakresie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Realizacja projektu odbędzie się przy współudziale partnerów: Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie.

Zapisy i szczegółowe informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 790 266 762.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny


 

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone