Indywidualne warsztaty z zakresu uzależnień dla uczestników Projektu pn.: „Trening czyni mistrza”

Przedmiot zapytania obejmuje przeprowadzenie indywidualnych warsztatów z zakresu uzależnień dla uczestników Projektu pn.: „Trening czyni mistrza”, zamieszkałych w Mieszkaniach treningowych w Nowej Sarzynie i Woli Zarczyckiej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu kryterium społecznego

Załącznik nr 6 – Wzór umowy