Zaproszenie do złożenia oferty (postępowanie II)

Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zakup fabrycznie
nowego samochodu typu „Mikrobus”, 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych” na potrzeby Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Woli Zarzyckiej.
Postępowanie prowadzone jest w ramach programu p.n. „Program wyrównywania różnic między
regionami III” – współfinansowanego ze środków PFRON.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy (wersja Word) ; (wersja PDF)

Zał. nr 3 – Wzór umowy