To się nazywa integracja

szkolenie3

szkolenie1

Zakończył się projekt „Poznajmy się” realizowany przez Stowarzyszenie „Dobry Dom” z Woli Zarczyckiej w ramach programu „Działaj lokalnie”. Efektem projektu jest wystawa fotograficzna, którą można obejrzeć w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku oraz w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie.

Projekt był odpowiedzią na potrzeby społeczności związane z niewielką wiedzą na temat osób niepełnosprawnych, ich potrzeb i problemów z którymi borykają się na co dzień. Działanie stanowiło również próbę przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji tych osób w lokalnym środowisku, poprzez integrację osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, poprzez wzajemne poznawanie się, wspólne działania, zabawę i rywalizację. – Jak wynika z naszych dotychczasowych doświadczeń, znaczna większość mieszkańców powiatu posiada niewielką wiedzę na temat ON. Pomimo tego, iż widok osób z niepełnosprawnością, również tych poruszających się na wózkach jest coraz powszechniejszy, niewiele osób wie jak zachować się oraz jak fachowo pomóc tym ludziom w pokonywaniu otaczających nas barier architektonicznych – argumentuje prezes Stowarzyszenia Dobry dom Marek Piechuta.

Drugim aspektem była potrzeba przełamywania w osobach niepełnosprawnych wewnętrznych lęków i obaw przed wyjściem „do ludzi”.

Głównym celem projektu była integracja środowisk osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zaangażowanie w projekt mieszkańców powiatu mało przyczynić się do poznania i lepszego zrozumienia problemu niepełnosprawności ruchowej. Uczestnicy projektu zdobyli podstawową wiedzę z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w tym zasad bezpiecznego pokonywania przeszkód przez osobę poruszającą się na wózku. Miały także możliwość zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem – m.in. schodołazem, parapodium, samochodem do transportu osób na wózkach, sprzętem ortopedycznym. Ponadto wspólne uczestnictwo w warsztatach fotograficznych oraz turnieju sportowym umożliwiły uczestnikom projektu integrację (może nawet zawiązanie przyjaźni) oraz stanowiły doskonałą okazję do zrozumienia barier z jakimi na co dzień spotykają się osoby niepełnosprawne. – Współpraca uczestników projektu przyniosła obopólne korzyści. Osoby pełnosprawne zyskały nowe doświadczenia w zakresie problemu niepełnosprawności. Dzięki temu, iż miały możliwość zasiąść na wózku inwalidzkim i obejrzeć świat z perspektywy osoby niepełnosprawnej, z pewnością zweryfikowały swoje dotychczasowe wyobrażenia na temat problemów osób niepełnosprawnych, co zaowocowało wzrostem empatii, tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.

Z kolei osoby niepełnosprawne miały możliwość przełamania barier, poprzez „wyjście do ludzi”, większe otwarcie się na otaczający świat oraz wzrost poczucia własnej wartości – przekonuje dalej Marek Piechuta.

Projekt przyczynił się do zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych ruchowo w lokalnym środowisku oraz sprawił, że większa grupa ludzi jest świadoma problemów i ograniczeń dotyczących osób niepełnosprawnych – organizatorzy projektu założyli, iż osoby biorące udział w projekcie opowiedzą o swoich doświadczeniach rodzinom i znajomym, zachęcając ich do działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „Dobry Dom” od początku istnienia podejmuje działania, mające na celu wspierać i angażować osoby niepełnosprawne oraz lokalną społeczność do pracy na rzecz drugiego człowieka. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania: warsztaty związane z pomocą i asekuracją osób niepełnosprawnych ruchowo w pokonywaniu przeszkód architektonicznych oraz z podstawową opieką nad nimi; warsztaty fotograficzne; rekreacyjno – integracyjny turniej sportowy.

Pierwszym etapem projektu i jednocześnie wprowadzeniem do pozostałych działań, było zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, w których wzięły udział osoby pełno i niepełnosprawne. Podczas warsztatów przybliżone zostały tematy związane z pomocą osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim, m.in.: problemy związane z ograniczoną sprawnością; rodzajami i budową wózków inwalidzkich, sprzętem pomocniczym – schodołaz, parapodium, techniki prawidłowego przenoszenia i pokonywania barier architektonicznych, pierwsza pomoc przedmedyczna.

szkolenie 2

szkolenie4

 

Kolejnym działaniem było przeprowadzenie warsztatów fotograficznych, w tym zajęcia praktyczne w plenerze, gdzie uczestnicy projektu mieli możliwość wykorzystania umiejętności nabytych w I etapie (pomoc ON w dotarciu w plener, pomoc we właściwym ustawieniu aparatu, itp.).

Trzeci etap stanowiła organizacja turnieju sportowego, który pozwolił na jeszcze większą integrację uczestników projektu, jak również był okazją do wykorzystania w praktyce umiejętności nabytych na warsztatach fotograficznych (wykonywanie zdjęć reportażowych).

Ostatni etap realizacji projektu, to zorganizowanie wystawy fotografii o tematyce dotyczącej osób niepełnosprawnych ruchowo, wykonanych przez uczestników podczas zajęć w plenerze i w trakcie zawodów sportowych.

Wystawa ta za pomocą samych obrazów, bez użycia słów, doskonale ilustruje jakie korzyści przyniosła realizacja tego projektu.

 

Autor: Jakub Magiera        (przedruk z tygodnika „Sztafeta”)

                                                                               

W imieniu Stowarzyszenia „Dobry Dom” pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy choćby w najmniejszym stopniu wsparli realizację tego przedsięwzięcia.

Dziękuję wszystkim darczyńcom, wolontariuszom oraz partnerom za poświęcony czas, włożony trud oraz wielką życzliwość która towarzyszyła nam na każdym etapie projektu.

Dziękuję również uczestnikom projektu za zaangażowanie, wspaniałą atmosferę oraz niezapomniane chwile.

Wyrażam wielką nadzieję, że Ciąg Dalszy Nastąpi już niebawem, podczas następnych przedsięwzięć.

                                                                                                             

         Z wyrazami szacunku, 

Marek Piechuta

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia „Dobry Dom”

 

 

 

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone