Stowarzyszanie „Dobry Dom” Beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Stowarzyszanie „Dobry Dom” Beneficjentem
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Stowarzyszanie „Dobry Dom” podpisało umowę nr POPW.01.05.00-18-0192/20-00
z dnia 17.09.2020 r. o dofinansowanie projektu

„Środki obrotowe dla Stowarzyszenia DOBRY DOM”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz
wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u
przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Rezultatem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 313 523,19 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 313 523,19 zł.


Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone