Nowy Bus pomaga Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

Dynamiczny rozwój Stowarzyszenia oraz potrzeba przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu osób niepełnosprawnych objętych naszym wsparciem, zwłaszcza  poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymusiła na nas potrzebę zakupu nowego Busa przystosowanego do przewozu osób z dysfunkcjami narządów ruchu.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnić między regionami II” w wysokości 70 tys. zł oraz wsparciu Powiatu Leżajskiego będącego dysponentem środków przekazanych przez Gminę Grodzisko Dolne w wysokości 8.580 zł, dofinansowaniu Fundacji SPiNKa oraz wsparciu przedsiębiorstw Elektrociepłowni Nowa Sarzyna i Automatyka Nowa Sarzyna, 24.02.2014 r. zakupiliśmy Busa zaadoptowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Niestety ze względu na brak wystarczających środków zakupiony został Bus w podstawowej, najuboższej wersji, pozbawiony wszelkiego wyposażenia ułatwiającego i poprawiającego komfort jazdy przewożonym osobom. Dlatego pojawiła się potrzeba poszukiwania kolejnych środków na zakup dodatkowego wyposażenia.

Dzięki pomocy ludzi dobrych serc udało się uzyskać wsparcie finansowe z Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Przekazał on na ten cel Powiatowi Leżajskiemu 25 tys. zł, co umożliwiło ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu działalności Powiatu Leżajskiego na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Zakup dodatkowego wyposażenia Bus-a do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie”. W dniu 14.06.2014 r. zakupiony został sprzęt oraz urządzenia umożliwiające w pełni korzystanie z Busa osobom niepełnosprawnym.

Olbrzymi wkład w realizacji tego przedsięwzięcia miało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, które na każdym etapie realizacji zadania wspierało nas swą wiedzą i doświadczeniem. Jego zaangażowanie oraz wsparcie było nieocenione za które chcemy serdecznie podziękować.

Pragniemy również serdeczne podziękować wszystkim tym, którzy choćby w najmniejszy sposób przyczynili się do zakupu Busa. To dzięki Państwa wsparciu możemy kontynuować swą działalność na rzecz drugiego człowieka, zwłaszcza tego nie w pełni sprawnego.

                                            Zarząd

  Stowarzyszenia „Dobry Dom”

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone