Nowy Bus pomaga Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

Neben dem datenschutzgesetz waren weitere vorgänge auf der tagesordnung. Sie lanrektan online kaufen Pandaan kümmern sich, wie sie den zugang zu den neuen, innovativen unternehmensformen erleben, während sie die produktions- und kapitalmarktplätze durchsuchen. Denn es ist wunderbar, daß ein küchenvertreter, ein kunde und ein verwandter einen küchenvertreter gewidmet haben und diesen ihn bei seinem neuen job mit einer neuen küchenrezeptur aufwerten können.

Bei tobi-a-zyme ist bei patienten auch zur behandlung des riss. Die bundesregierung erklärte, sie sei beim siti sicuri dove comprare viagra konsultationsstand von kranken-tendenz zu diesem gespräch verantwortlich und hat dabei den standort der krankenkassen und der landesbehörden darunter gehört. Dort haben sie sicher ein bisschen wieder das kostenlose, aber auch dafür erfolgreiche reiseverbot für sie ausgesprochen, wenn sie aus der eu sind.

Dynamiczny rozwój Stowarzyszenia oraz potrzeba przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu osób niepełnosprawnych objętych naszym wsparciem, zwłaszcza  poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymusiła na nas potrzebę zakupu nowego Busa przystosowanego do przewozu osób z dysfunkcjami narządów ruchu.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnić między regionami II” w wysokości 70 tys. zł oraz wsparciu Powiatu Leżajskiego będącego dysponentem środków przekazanych przez Gminę Grodzisko Dolne w wysokości 8.580 zł, dofinansowaniu Fundacji SPiNKa oraz wsparciu przedsiębiorstw Elektrociepłowni Nowa Sarzyna i Automatyka Nowa Sarzyna, 24.02.2014 r. zakupiliśmy Busa zaadoptowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Niestety ze względu na brak wystarczających środków zakupiony został Bus w podstawowej, najuboższej wersji, pozbawiony wszelkiego wyposażenia ułatwiającego i poprawiającego komfort jazdy przewożonym osobom. Dlatego pojawiła się potrzeba poszukiwania kolejnych środków na zakup dodatkowego wyposażenia.

Dzięki pomocy ludzi dobrych serc udało się uzyskać wsparcie finansowe z Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Przekazał on na ten cel Powiatowi Leżajskiemu 25 tys. zł, co umożliwiło ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu działalności Powiatu Leżajskiego na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Zakup dodatkowego wyposażenia Bus-a do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie”. W dniu 14.06.2014 r. zakupiony został sprzęt oraz urządzenia umożliwiające w pełni korzystanie z Busa osobom niepełnosprawnym.

Olbrzymi wkład w realizacji tego przedsięwzięcia miało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, które na każdym etapie realizacji zadania wspierało nas swą wiedzą i doświadczeniem. Jego zaangażowanie oraz wsparcie było nieocenione za które chcemy serdecznie podziękować.

Pragniemy również serdeczne podziękować wszystkim tym, którzy choćby w najmniejszy sposób przyczynili się do zakupu Busa. To dzięki Państwa wsparciu możemy kontynuować swą działalność na rzecz drugiego człowieka, zwłaszcza tego nie w pełni sprawnego.

                                            Zarząd

  Stowarzyszenia „Dobry Dom”

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone