Unieważnienie postępowania

Zamawiający Stowarzyszenie „Dobry Dom” z siedzibą Wola Zarczycka 129A 37-311 Wola Zarczycka zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego na podstawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 roku w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na zasadzie konkurencyjności określonej w sekcji 6.5.2 tychże wytycznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni Stowarzyszenia „Dobry Dom” realizowanej w ramach projektu Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uzasadnienie: Niezgodność w ilości pozycji pomiędzy zapytaniem ofertowym a załącznikiem nr 2 (błąd formatowania tekstu)

Zamawiający ponowi postępowanie w oparciu o nowe zapytanie ofertowe.

 

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone