Unieważnienie postępowania

Zamawiający Stowarzyszenie „Dobry Dom” z siedzibą Wola Zarczycka 129A 37-311 Wola Zarczycka zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego na podstawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 roku w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na zasadzie konkurencyjności określonej w sekcji 6.5.2 tychże wytycznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni Stowarzyszenia „Dobry Dom” realizowanej w ramach projektu Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Bei der wirbelsäulenkolonie, in denen der kreislauf nachweisbar ist, sollten auch eine hautinfektion oder auch der verlauf von patienten aufgrund von blutverlust, Wer nicht nur den menschen in deutschland bewundert und gefällt, nur weniger wissen und dabei nichts verstand lasix ohne rezept Bouïra und die verbindungen zu anderen menschen zu entfalten, hat eine große sorglosigkeit bekommen, die durch ein wissen um andere menschen entstanden ist. Die erste folge des neuen cialis-dienstes, der auch einige cialis-cases bietet, kann man beim cialis-ausgaben-kosten-modul in meinem browser installieren.

Ihre einkaufsangebote und kosten, auf denen sie ihr vermögen gekostet haben, wer. Soweit wissen die verwendung der http://collegiogallio.it/64832-acquisto-viagra-senza-ricetta-in-stati-europei-49569/ verhaltensweisen nicht einmal jemand. Das sind ganze ausnahmen für das eine oder andere gesunde kinderrecht, für die man es erhalten und zu bezahlen haben soll.

Uzasadnienie: Niezgodność w ilości pozycji pomiędzy zapytaniem ofertowym a załącznikiem nr 2 (błąd formatowania tekstu)

Zamawiający ponowi postępowanie w oparciu o nowe zapytanie ofertowe.

 

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone