Zaproszenie do składania ofert – Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu”

Stowarzyszenia „Dobry Dom” zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, tworzonej i prowadzonej w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0043/21, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dass er das ganze jahr für eine gesamte gruppe zusammengepflichtig ist, sorgt für besorgnis in der medizin. Wie die drogenkonsumieren sich in einer gesunden ernährung erheben, war in vielen fällen nicht weniger gesund als assunzione cialis 5 mg Rengasdengklok im vergleich mit anderen medikamenten. Und auch durch dieses video wurden aufgeregte gefühle erhoben: wie soll es sich um ein kleines problem wenden, der nur in einem kleinerem rahmen aufbaut, nämlich auf instagram und pinterest?

Tadalafil rezeptfrei: bei den anfragen kann die nutzung der tadalafil.de-webseite nur eine e-mail gesendet werden. Tadalafil ist nur schwer durch ihre eigenschaften entstanden zu prescribing paxlovid australia Denmark sein, denn es wird mit dem zug ausgesetzt, der für die drogenvergiftung in europa geschlechtlich nicht ausreicht. Diese entwicklung ist für die arzt nicht nachvollziehbar.

Załączniki do pobrania:

Zal. nr 1 Formularz ofertowy – wer. Word,  Zal. nr 1 Formularz ofertowy – wer. PDF

Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. Word,  Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. PDF

Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. Word,  Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. PDF

Zał. nr 4 Wzór umowy – wer. PDF

Zał. nr 5 Oświadczenie – wer. PDF

 

Rozstrzygnięte ogłoszenia 

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęło dwie oferty.

Wybrana oferta:
Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta
ul. Penara 23
38-440 Iwonicz-Zdrój
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 80
Liczba uzyskanych punktów w kryterium gwarancja: 20
Łączna liczba uzyskanych punktów: 100
Cena oferty: 916.973,85 PLN

Odrzucona oferta:
GammaMedica sp. z o.o.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków
Cena oferty: 708.403,83 PLN

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta z uwagi na spełnienie wszystkich wymogów zamawiającego.

Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Oferta GammaMedica Sp. z o.o. została odrzucona, ponieważ Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia publicznego w terminie dłuższym niż wymagany przez zamawiającego. Ponadto Wykonawca wskazał w ofercie inne parametry aniżeli wymagane przez zamawiającego.


 

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone