Zaproszenie do składania ofert – Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu”

Stowarzyszenia „Dobry Dom” zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, tworzonej i prowadzonej w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0043/21, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Załączniki do pobrania:

Zal. nr 1 Formularz ofertowy – wer. Word,  Zal. nr 1 Formularz ofertowy – wer. PDF

Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. Word,  Zał. nr 2 Formularz asort.-cenowy – wer. PDF

Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. Word,  Zał. nr 3 Wykaz dostaw – wer. PDF

Zał. nr 4 Wzór umowy – wer. PDF

Zał. nr 5 Oświadczenie – wer. PDF

 

Rozstrzygnięte ogłoszenia 

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęło dwie oferty.

Wybrana oferta:
Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta
ul. Penara 23
38-440 Iwonicz-Zdrój
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 80
Liczba uzyskanych punktów w kryterium gwarancja: 20
Łączna liczba uzyskanych punktów: 100
Cena oferty: 916.973,85 PLN

Odrzucona oferta:
GammaMedica sp. z o.o.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków
Cena oferty: 708.403,83 PLN

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta z uwagi na spełnienie wszystkich wymogów zamawiającego.

Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Oferta GammaMedica Sp. z o.o. została odrzucona, ponieważ Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia publicznego w terminie dłuższym niż wymagany przez zamawiającego. Ponadto Wykonawca wskazał w ofercie inne parametry aniżeli wymagane przez zamawiającego.


 

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone