Zaproszenie do składania ofert na remont i adaptację Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu”

Stowarzyszenia „Dobry Dom” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych lokalu na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego tworzonej i prowadzonej w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0043/21, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Ku zdrowiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Treść Zapytania ofertowego – Zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania:

Zal. nr 1 Formularz ofertowy – wer. Word,  Zal. nr 1 Formularz ofertowy – wer. PDF

Zał. nr 2 Formularz cenowy – wer. Word,  Zał. nr 2 Formularz cenowy – wer. PDF

Zał. nr 3 Wykaz usług – wer. Word,  Zał. nr 3 Wykaz usług – wer. PDF

Zał. nr 4 Wzór umowy – wer. PDF

Zał. nr 5 Oświadczenie – wer. PDF

 

Rozstrzygnięte ogłoszenia

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęła jedna ofert.

Wybrana oferta:
Spółdzielnia Socjalna „GMINOVA”
Giedlarowa 338
37-300 Leżajsk
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena”: 70
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Gwarancja”: 20
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Zatrudnienie pracownika z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności”: 10
Łączna liczba uzyskanych punktów: 100
Cena oferty: 66.000,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta Spółdzielnia Socjalna „GMINOVA”, spełnienia wszystkie wymogi określone przez zamawiającego.


 

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone